Retur og reklamationer

Retur

Kunden skal ved modtagelsen, god­kende alle varer i henhold til følgesed­del og at varene ikke er transport­skadet.

For at indgive en reklamation på en vare ( transportskade, se nedenfor) skal kunden reklamere til Wulff Supplies omgående, dog senest 8 dage efter leveringsdatoen samt ifølge nedenstående reklamationsbe­tingelser.

Reklameres der efter 8 dage, forbehol­der Wulff Supplies sig ret til at afgøre, hvordan ansvaret skal placeres.

Ved reklamation skal kunden kontakte Wulff Supplies kundeservice:

Tlf.: 70104444 e-post: kundeservice@wulffsupplies.dk

 Reklamationsbetingelser.

Ingen returvarer godkendes uden aftale med os.

Alle varer skal returneres i originalemballagen. Hvis kunden har forårsaget returneringen, beregner vi et gebyr på 10% af ordrens værdi, dog mindst 300 DKK. Ingen returvarer modtages uden returnummer.

Ved reklamation skal altid oplyses:

• Artikelnummer

• Ordrenummer

• Fakturanummer

• Årsagen til reklamationen

for at modtage et returnummer.

Vær opmærksom på, at et modtaget returnummer ikke er det samme som en godkendt reklamation.

Returnummeret er gyldigt i 14 dage, hvorefter varen skal være returneret til Wulff Supplies. Ved returnering af varen skal fragten til Wulff Supplies være betalt.

Der skal foreligge en følgeseddel, faktura og det oplyste returnum­mer samt en redegørelse af fejlen. Såfremt ovenstående oplysninger mangler, har Wulff Supplies ret til at returnere varen til kunden. Kunden betaler fragten.

Eventuelle transportskader, som følge af mangelfuld emballering, debiteres kunden. Wulff Supplies forbeholder sig ret til produktkontrol af varen, samt en eventuel debitering af en testafgift svarende til 250 DKK ekskl. moms, hvis der ikke konstateres fejl på varen og reklamation afvises.